Styrefaglig Møteplass

Styrefaglig Møteplass er et forum hvor eiere, styremedlemmer og valgkomiteer og dyktige kvinnelige styrekandidater møtes med tanke på rekruttering til styrene. Vi tilbyr også direkte formidling av styrekandidater.

Styrefaglig Møteplass as eies og drives av Elin Hurvenes som tok initiativet til Forumet i 2003. Hun har nå utvidet til Storbritannia, Nederland, Tyskland og Sveits. Første Professional Boards Forum var i London 5.mai 2009. For kommende arrangementer se forsiden eller
boardsforum.co.uk eller boardsforum.eu

International Advisory Board

  • David Thomlinson, former Director, Accenture
  • Benedicte Schilbred Fasmer, Chairman, Oslo Børs ASA
  • Marieke Bax, NED/Chair of audit committe, Vastned Retail NV
  • Thomas Falck, CEO Q-Free ASABoard Impact - leveraging diversity konferanse i Oslo 2010 se www.boardimpact.com

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Kontakt Styrefaglig Møteplass: elin@styrefagligmoteplass.no +47 93 28 02 30


© Copyright Styrefaglig Møteplass 2002-2015