Styrefaglig Møteplass - for menn og kvinner med internasjonal bakgrunn og kompetanse

Tirsdag 23. april 2013

Norske bedrifter blir stadig mer internasjonale. Mange knytter til seg utenlandske arbeidstakere som har viktig internasjonal erfaring fra selskaper både i hjemlandet og internasjonalt. De bringer med seg innsikt og perspektiv som kan være interessante å ta med når beslutninger skal tas.

Det finnes også mye spennende kompetanse blant personer med tilknytning til Norge som har valgt å gjøre karriere i utlandet.

Norske styrer har til nå i liten grad benyttet seg av denne unike kompetansen. Mange menn og kvinner med internasjonal bakgrunn som bor og jobber i Norge er i samme posisjon som kvinner var før kvoteringsloven; de har ikke nettverk til personer som påvirker styresammensetningen og blir derfor ikke spurt om å påta seg styreverv.
Dette Styrefaglig Møteplass arrangementet skal koble menn og kvinner med internasjonal bakgrunn og kompetanse med styreledere, styremedlemmer, investorer og valgkomiteer, (dvs personer som påvirker styrenes sammensetning) og samtidig gi kunnskap om hvordan norske styrer arbeider, rekrutterer og ledes.Program

Åpning ved Næringsminister Trond Giske


Panel med Ole Jacob Sunde, styreleder i Schibsted ASA, Kathryn Baker (USA), partner hos Reiten & Co, Silvia Seres (Serbia), styremedlem i bla Norsk Tipping og Statkraft og Thomas Falck, CEO i Agenda Capital og styremedlem i bla Kongsberg Automotive

“Simulert Styremøte” hvor eierrepresentanter og styrekandidater diskuterer finansielle, strategiske og etiske styrespørsmål i en case spesielt tilrettelagt for Styrefaglig Møteplass

Networking over vin & tapasArrangementet holdes i lokalene til SEB på Filipstad Brygge i Oslo.

_________________________________________________________________

Arrangementet er et samarbeidsprosjekt med Leadership Foundation og Lisa Cooper og støttes av bla SEB, Næringsdepartementet, McKinsey & Company og Barne-, likestillings -og inkluderingsdepartementet.

> Last ned program
> Se bilder

Kimberly Lein-Mathisen
General Manager Eli Lilly & Co i Tyskland:
”Jeg har arbeidet i internasjonal toppledelse i mange år, har en MBA fra Harvard, snakker godt norske og ønsker å bruke min kompetanse til verdiskapning i styresammenheng. Jeg gleder meg til dette arrangementet som vil gi meg nye kontakter og kunnskap om styrearbeid i Norge.”
 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

I samarbeid med:


Kontakt Styrefaglig Møteplass: elin@styrefagligmoteplass.no +47 93 28 02 30


© Copyright Styrefaglig Møteplass 2002-2015